Home Mine tutorials Index Tutorials  
 

 

 

 

 

 

Lavet i PSPX7

10. juli 2016

     
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

Plugins:

 

Simple, Pizza Slice Mirror og Diamonds - Her

Filter Factory Gallery V, Ommadawn - Her

AlphaWorks, Radial FadeOut - Her

L en K landksiteofwonders, L en K's Palmyre - Her

VanDerLee - UnPlugged -X, Lens Reflect og Defocus - Her

MuRa's Meister, Copies - Her

Alien Skin Eye Candy 5: Impact, Glass - Her

AAA Frames, Foto Frame - Her

 

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 Forberedelse 
 
Selectionerne 'cas_Tamare_Sel1', 'cas_Tamare_Sel2', cas_Tamare_Sel3' og 'cas_Tamare_Sel4' skal i Selections mappen til dit PSP program.

Dobbeltklik på Preset 'cas_Tamare_Glass' i materialemappen og den importeres automatisk i Alien Skin Eye Candy 5: Impact.

Gradienten 'geisha6' skal i Gradients mappen til dit PSP. I mappen 'Extras' er der flere gradienter til dig.

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
 

 

 

Materialer

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
   

Tak til alle jer, der lader mig bruge jeres smukke

materialer i mine tutorials

 

Tube fra Annelies og Mina

Mask fra Ildiko og min egen

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

       Hvis du bruger andre farver, kan du ændre på Blend Mode og Opacity for et bedre resultat.

 

 
 

1.   Sæt forgrundsfarven til Gradient 'geisha6'.

 

      

 

       Hvis du bruger andre farver, kan du eventuelt vælge en anden gradient i gradient-mappen, eller du kan ændre farverne i gradienten.

 

       Tryk på de små kasser og vælg ny farve. Når du er færdig, gem gradienten i et nyt navn:

 

      

 

 

2.   Åbn Nyt Transparent Image 900 x 500 pixels.

 

       Flood Fill med gradienten.

 

       Layers - Duplicate. 

 

      

3.   Effects - Plugins - Simple - Pizza Slice Mirror.

 

       Layers - Duplicate.

 

       Luk øjet på kopien og stil dig på Copy of Raster 1:

 

      

 

 

4.   Effects - Image Effects - Seamless Tiling:

 

      

 

       Effects - Edge Effects - Enhance.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Luminance (Legacy) og Opacity til 52.

 

 

5.   Stå på nederste layer, Raster 1.

 

       Adjust - Blur - Radial Blur:

 

      

 

 

6.   Effects - Image Effects - Seamless Tiling:

 

      

 

 

7.   Åbn øjet på øverste layer Copy (2) of Raster 1 og stil dig på det.

 

       Selections - Load/Save Selection - Load Selection from Disk.

 

       Find 'cas_Tamare_Sel1':

 

      

 

       Edit - Clear, eller tryk Delete på dit tastatur.

 

       Selections - Select None.

 

8.   Sæt baggrundsfarven til #6f3429

 

       Effects - Plugins - Filter Factory Gallery V - Ommadawn:

 

      

 

 

9.   Effects - Plugins - AlphaWorks - Radial FadeOut 195.

 

       Adjust - Sharpness - Sharpen.

 

       Effects - Plugins - Simple - Diamonds.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Soft Light.

 

       Layers - Merge - Merge Visible.

 

 

       Dit billede skal se sådan ud nu:

 

      

 

 

10. Åbn Mask 'cas_Mask_0516' og minimer den.

 

       Ændr baggrundsfarven til #ffffff (hvid).

 

       Layers - New Raster Layer, Raster 1.

 

       Flood Fill layeret med baggrundsfarven.

 

 

11. Layers - New Mask Layer - From Image.

 

       Find 'cas_Mask_0516':

 

      

 

       Layers - Merge - Merge Group.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Dodge og Opacity til 42.

 

 

12. Åbn Mask 'ildiko@create0022_mask' og minimer den.

 

       Stå på nederste layer, Merged.

 

       Layers - Duplicate.

 

 

13. Layers - New Mask Layer - From Image.

 

       Find 'ildiko@create0022_mask':

 

      

 

       Layers - Merge - Merge Group.

 

       Effects - Edge Effects - Enhance.

 

       Layers - Arrange - Move Up.

 

 

 

14. Layers - New Raster Layer, Raster 1.

 

       Flood Fill layeret med baggrundsfarven (hvid).

 

       Layers - New Mask Layer - From Image.

 

       Find 'ildiko@create0022_mask' igen:

 

      

 

       Layers - Merge - Merge Group.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Soft Light.

 

 

15. Selections - Load/Save Selection - Load Selection som før, men find 'cas_Tamare_Sel2'.

 

       Layers - New Raster Layer, Raster 1.

 

       Flood Fill med baggrundsfarven (hvid).

 

       Selections - Select None.

 

 

16. Effects - Plugins - L en K landksiteofwonders - L en K's Palmyre med standard indstillingerne:

 

      

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Overlay.

 

 

17. Effects - 3D Effects - Inner Bevel.

 

       Vælg Bevel nr. 1 i Drop Down boksen:

 

      

 

       Med disse indstillinger:

 

      

       Farve #ffffff (hvid)

 

 

18. Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

 

19. Layers - New Raster Layer, Raster 2.

 

       Selections - Load/Save Selection - Load Selection som før, men find 'cas_Tamare_Sel3'.

 

       Åbn JPG 'mist-in-savannah'.

 

       Edit - Copy, luk det ned.

 

       På dit billede, Edit - Paste into Selection.

 

       Adjust - Sharpness - Sharpen.

 

20. Sæt forgrundsfarven til #bf724c og baggrundsfarven til #ffcf79

 

       Vi skal nu ændre farven på JPG billedet.

 

       Hvis ikke du ønsker at ændre farverne, gå til punkt 21.

 

       Layers - New Raster Layer, Raster 3.

       Flood Fill selectionen med forgrundsfarven #bf724c

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Overlay.

 

       Layers - Merge - Merge Down.

 

 

21. Stadig med selectionen på, Layers - New Raster Layer, Raster 3.

 

       Flood Fill med baggrundsfarven #ffcf79

 

       Selections - Modify - Contract 1 pixel.

 

       Edit - Clear, eller tryk Delete på dit tastatur.

 

       Selections - Select None.

 

       Layers - Merge - Merge Down.

 

 

       Dit billede skal se sådan ud nu:

 

      

 

 

22. Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #4f1c11

 

       Hak i 'Shadow on new layer'.

 

 

23. Effects - Plugins - VanDerLee - Defocus:

 

      

 

 

24. Adjust - Blur - Gaussian Blur 15.

 

       Effects - Plugins - L en K landksiteofwonders - L en K's Palmyre med standard indstillingerne:

 

      

 

       Effects - Edge Effects - Enhance More.

 

 

25. Effects - Image Effects - Seamless Tiling:

 

      

 

       I layerpaletten, sæt Blend Mode til Soft Light.

 

       Layers - Duplicate.

 

       Sæt Opacity til 46.

 

 

26. Stå på øverste layer, Raster 2.

 

       Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

       Stadig hak i 'Shadow on new layer'.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Overlay.

 

 

27. Stå på øverste layer, Raster 2.

 

       Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

       Fjern hakket i 'Shadow on new layer'.

 

 

28. Sæt forgrundsfarven til Gradienten fra punkt 1 'geisha6'

 

       Layers - New Raster Layer, Raster 3.

 

       Selections - Load/Save Selection - Load Selection from Disk som tidligere, men find 'cas_Tamare_Sel4':

 

       Flood Fill med gradienten.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Overlay.

 

 

29. Layers - New Raster Layer, Raster 4.

 

       Selections - Modify - Contract 1 pixel.

 

       Flood Fill selectionen med gradienten.

 

 

30. Effects - Plugins - Alien Skin Eye Candy 5:Impact - Glass.

 

       Under fanen Settings - User Settings vælger du 'cas_Tamare_Glass':

 

      

 

       Adjust - Sharpness - Sharpen.

 

       Selections - Select None.

 

 

31. Stå på Raster 3.

 

       Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

 

32. Stå på layeret 'Group - Raster 1':

 

      

 

       Åbn Image 'cas_Tamare_Deco1'.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       På dit billede, Edit - Paste as New Layer, Raster 5.

 

 

33. Effects - Image Effects - Offset:

 

      

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Overlay og Opacity til 88.

 

 

34. Stå på øverste layer, Raster 4.

 

       Åbn Image 'cas_Tamare_Text1'.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       På dit billede, Edit - Paste as New Layer, Raster 6.

 

 

35. Effects - Image Effects - Offset:

 

      

 

 

36. Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #6f3429

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Overlay.

 

 

37. Åbn Image 'cas_Tamare_Text2'.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       På dit billede, Edit - Paste as New Layer, Raster 7.

 

 

38. Effects - Image Effects - Offset:

 

      

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Dodge og Opacity til 73.

 

 

39. Åbn tuben 'Mina@.fiori.20.06.15'.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       På dit billede, Edit - Paste as New Layer, Raster 8.

 

       Image - Resize 30%, ikke hak i All Layers.

 

       Tag Pick Tool og sæt den som her:

 

      

 

 

40. Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

 

41. Åbn tuben 'Alies 659-oriental lady-21102011'.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       På dit billede, Edit - Paste as New Layer, Raster 8.

 

       Image - Resize 70%, ikke hak i All Layers.

 

       Tag Pick Tool og sæt den som her:

 

      

 

 

42. Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

 

43. Image - Add Borders:

 

      

       Farve #000000 (sort)

44. Image - Add Borders, Symmetric, 10 pixels, farve #ffcf79

 

       Image - Add Borders, Symmetric, 1 pixel, farve #000000 (sort)

 

       Image - Add Borders, Symmetric, 30 pixels, farve #ffffff (hvid)

 

 

45. Tag Magic Wand med disse indstillinger:

 

      

 

       Flood Fill med forgrunds gradienten.

 

       Adjust - Blur - Gaussian Blur 35.

 

       Edit - Copy.

 

 

46. Layers - New Raster Layer, Raster 1.

 

       Edit - Paste into Selection.

 

       Selections - Select None.

 

 

47. Effects - Plugins - L en K landksiteofwonders - L en K's Palmyre med standard indstillingerne:

 

      

 

       Adjust - Sharpness - Sharpen.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Overlay.

 

       Layers - Merge - Merge Visible.

 

 

48. Effects - Plugins - AAA Frames - Foto Frame:

 

      

 

       Image - Add Borders, Symmetric, 1 pixel, farve #000000 (sort).

 

 

49. Resize dit billede, hvis du ønsker det.

 
       Signér billedet eller sæt dit vandmærke på og gem som JPG.
 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
Jeg håber du kunne lide at lave min tutorial, og du er velkommen til at sende mig din version.

Versioner jeg modtager bliver vist på hjemmesiden med dit navn, medmindre du frabeder dig det.

 
 
Du kan kontakte mig her
 
 
  
* * * * * * * * *

    

Anden version

Tube fra Annelies og Valeine

          

 

******

 

Tak Cher for test af min tutorial

Chers version

 

******

 

Tak Angela for test og oversættelse af min tutorial til hollandsk

Angelas version

 

******

 

Tak Animabelle for oversættelse af min tutorial til fransk

Animabelles version

 

 

 

 

 

© Casiop Design