Home Mine tutorials Index Tutorials  
 

 

 

 

 

 

Lavet i PSPX7

8. oktober 2016

     
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

Plugins:

Filters Unlimited 2.0 - Buttons & Frames, Rectangular Button - Her og Her

Mehdi, Sorting tiles - Her

MuRa's Meister, Copies og MuRa Pro, Seamless - Her

AP 01 [Innovations], Lines - SilverLining - Her

Alien Skin Eye Candy 5: Impact, Glass - Her

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 Forberedelse 
 
Selectionerne 'cas_Happiness_Sel1', 'cas_Happiness_Sel2 og 'cas_Happiness_Sel3' skal i Selections mappen til dit PSP program.

Brush 'text brushes_2' og 'BrushTip_text brushes_2' skal i Brushes mappen til dit PSP.

Hvis ikke de virker, kan du i stedet importere/eksportere den til dit PSP program. Se hvordan her

Dobbeltklik på Preset 'cas_Happiness_Glass' i materialemappen og den importeres automatisk i Alien Skin Eye Candy 5: Impact.

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
 

 

 

Materialer

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
   

Tak til alle jer, der lader mig bruge jeres smukke

materialer i mine tutorials

 

Tube fra Maryse

Mask fra Ildiko og Narah

Tube brugt i min 2. version er fra K@rine Dreams

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

       Hvis du bruger andre farver, kan du ændre på Blend Mode og Opacity for et bedre resultat.

 

 
 

1.   Sæt forgrundsfarven til #4c342a og baggrundsfarven til #f8cacb

 

       Åbn Nyt Transparent Image 900 x 500 pixels.

 

       Flood Fill med forgrundsfarven

 

 

2.   Layers - New Raster Layer, Raster 2.

 

       Ændr forgrundsfarven til Gradient, fore-fade-back (du kan finde den i materialemappen):

 

      

 

       Tag Flood Fill Tool og sæt Opacity ned til 40:

 

      

 

       Flood Fill med gradienten.

 

       Adjust - Blur - Gaussian Blur 50.

 

       Sæt Opacity tilbage til 100 på Flood Fill Tool:

 

      

 

 

3.   Effects - Plugins - Filters Unlimited 2.0 - Buttons & Frames - Rectangular Button:

 

      

 

 

4.   Effects - Plugins - Mehdi - Sorting Tiles:

 

      

 

 

5.   Layers - New Raster Layer, Raster 3.

 

       Byt rundt på for- og baggrundsfarven ved at trykke på den lille pil:

 

      

 

       Ændr forgrundsgradienten til Linear:

 

      

 

       Flood Fill med gradienten.

 

 

6.   Effects - Geometric Effects - Circle:

 

      

 

 

7.   Effects - Plugins - MuRa's Meister - Copies.

 

       Start med at ændre 1 og 2:

 

      

 

       Adjust - Blur Gaussian - Blur 26.

 

 

8.   Filters Unlimited 2.0 - Buttons & Frames - Rectangular Button:

 

      

 

 

9.   Effects - Image Effects - Seamless Tiling:

 

       

 

       Adjust - Sharpness - Sharpen More.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Overlay.

 

 

10. Layers - Duplicate.

 

       Image - Resize 75%, ikke hak i All Layers.

 

       Adjust - Sharpness - Sharpen.

 

 

       Dit billede skal se sådan ud nu:

 

      

 

11. Tag Selection Tool, Custom Selection :

 

      

 

      

12. Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

       Hak i Shadow on new layer.

 

 

13. Gentag Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

       Fjern hakket i Shadow on new layer.

 

       Layers - Duplicate.

 

       Selections - Invert.

 

 

14. Effects - Plugins - MuRa Pro - Seamless:

 

      

 

       For at ændre Overlap X til -49, skub skyderen til venstre.

 

       Selections - Select None.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Soft Light.

 

 

15. Stå på layeret Copy of Raster 3 Shadow 1.

 

      

 

       Adjust - Blur - Gaussian Blur 26.

 

 

16. Effects - Image Effects - Seamless Tiling:

 

      

 

 

17. Effects - Plugins - AP01 [Innovations] - Lines - SilverLining:

 

      

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Burn.

 

 

18. Stå på øverste layer, Copy of Raster 3.

 

       Åbn Mask 'Ildiko_mask_31' og minimer den.

 

       Ændr forgrundsfarven til #ffffff (hvid).

 

       Layers - New Raster Layer, Raster 4.

 

       Flood Fill layeret med forgrundsfarven (hvid).

 

 

19. Layers - New Mask Layer - From Image.

 

       Find 'Ildiko_mask_31':

 

      

 

       Layers - Merge - Merge Group.

 

 

20. Vi laver nu en Mask på den Mask, du lige har lavet.

 

       Åbn Mask 'ildiko_maszk_2016_13' og minimer den.

 

       Layers - New Mask Layer - From Image.

 

       Find 'ildiko_maszk_2016_13':

 

      

 

       Layers - Merge - Merge Group.

 

 

21. Effects - Image Effects - Seamless Tiling:

 

      

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Hard Light og Opacity til 40.

 

 

22. Layers - New Raster Layer, Raster 4.

 

       Flood Fill med forgrundsfarven (hvid).

 

       Layers - New Mask Layer - From Image.

 

       Find 'ildiko_maszk_2016_13' igen:

 

      

 

 

23. Stå på layeret 'Mask - Raster 4':

 

      

 

       Layers - Duplicate.

 

 

24. Vi lægger nu effekter på Mask-layeret 'Copy of Mask - Raster 4':

 

      

 

  • Effects - Distortion Effects - Wind:

      

 

  • Effects - Image Effects - Seamless Tiling:

      

 

  • Effects - Distortion Effects - Wave:

      

 

       Layers - Merge - Merge Group.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Overlay.

 

       Layers - Merge - Merge Visible.

 

 

       Dit billede skal se sådan ud nu:

      

      

 

 

25. Layers - New Raster Layer, Raster 1.

 

       Flood Fill layeret med forgrundsfarven (hvid).

 

       Åbn Mask 'Narah_mask_0471' og minimer den.

 

 

26. Layers - New Mask Layer - From Image:

 

       Find 'Narah_mask_0471':

 

      

 

       Layers - Merge - Merge Group.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Luminance (Legacy).

 

 

27. Layers - New Raster Layer, Raster 1.

 

       Selections - Load/Save Selection - Load Selection from Disk.

 

       Find 'cas_Happiness_Sel1:

 

      

 

       Flood Fill selectionen med forgrundsfarven (hvid).

 

       Selections - Select None.

 

 

28. Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

       Gentag Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

 

29. Åbn Image 'cas_Happiness_Text'.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       På dit billede, Edit - Paste as New Layer, Raster 2.

 

       Tag Pick Tool og sæt den ind i rammen som her:

 

      

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Screen.

 

 

30. Åbn Image 'cas_Happiness_Deco1.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       På dit billede, Edit - Paste as New Layer, Raster 3.

 

 

31. Effects - Image Effects - Offset:

 

      

 

 

32. Stå på nederste layer, Merged.

 

       Edit - Copy.

 

       Stil dig på øverste layer, Raster 3.

 

 

33. Layers - New Raster Layer, Raster 4.

 

       Selections - Load/Save Selection - Load Selection som før, men find 'cas_Happiness_Sel2'.

 

       Flood Fill selectionen med forgrundsfarven (hvid).

 

       Selections - Modify - Contract 15 pixels.

 

       Edit - Paste into Selection.

 

 

34. Behold selectionen på.

 

       Effects - Plugins - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Glass.

 

       Under Settings - User Settings vælger du 'cas_Happiness_Glass':

 

      

 

       Selections - Select None.

 

 

35. Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

       Gentag Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

 

36. Åbn Image 'cas_Hapiness_Deco2'.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       På dit billede, Edit - Paste as New Layer, Raster 5.

 

       Effects - Image Effects - Offset:

 

      

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Soft Light.

 

 

37. Åbn Image 'cas_Hapiness_Deco3.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       På dit billede, Edit - Paste as New Layer, Raster 6.

 

       Effects - Image Effects - Offset:

 

      

 

 

38. Effects - Plugins - MuRa's Meister - Copies.

 

       Start med 1, 2 og 3:

 

      

 

 

38. Layers - Duplicate.

 

       Image - Resize 85%, ikke hak i All Layers.

 

       Tag Pick Tool og sæt den ned til højre som her:

 

      

 

       I Layerpaletten, sæt Opacity til 60.

 

 

39. Layers - New Raster Layer, Raster 7.

 

       Tag Paint Brush Tool og find brush 'text brushes_2':

 

      

 

       Tryk én gang med forgrundsfarven (hvid):

 

      

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Overlay og Opacity til 38.

 

 

40. Layers - Duplicate.

 

       Image - Resize 70%, ikke hak i All Layers.

 

       Tag Pick Tool og sæt den i venstre side som her:

 

      

 

 

41. Åbn tuben 'MR_Autumn Portrait by Artur K'.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       På dit billede, Edit - Paste as New Layer, Raster 8.

 

       Image - Resize 65%, ikke hak i All Layers.

 

       Tag Pick Tool og sæt den ned til kanten som her:

 

      

 

 

42. Tag Selection Tool:

 

      

 

       Selecter logoet:

 

      

 

       Edit - Clear, eller tryk Delete på dit tastatur.

 

       Selections - Select None.

 

 

43. Layers - Duplicate.

 

       Stå på original layeret, Raster 8.

 

       Adjust - Blur - Gaussian Blur 50.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Multiply.

 

       Layers - Duplicate.

 

       Layers - Merge - Merge Down.

 

 

44. Layers - Arrange - Send to Bottom.

 

       Layers - Arrange - Move Up to gange.

 

       Dit layer skal nu ligge under layeret 'Raster 1':

 

      

 

 

45. Stå på nederste layer, Merged.

 

       Edit - Copy.

 

       Image - Add Borders:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

       Image - Add Borders, Symmetric, 10 pixels, farve #ffffff, hvid

 

       Image - Add Borders, Symmetric, 1 pixel, farve #000000, sort

 

 

46. Image - Add Borders, Symmetric, 15 pixels, farve #ffffff, hvid

 

       Tag Magic Wand Tool med disse indstillinger:

 

      

 

       Selecter den yderste hvide ramme.

 

       Edit - Paste into Selection.

 

       Selections - Select None.

 

 

47. Image - Add Borders, Symmetric, 1 pixel, farve #000000, sort

 

       Image - Add Borders, Symmetric, 30 pixels, farve #ffffff, hvid

 

 

48. Layers - New Raster Layer, Raster 1.

 

       Selections - Load/Save Selection - Load Selection som tidligere, men find cas_Happiness_Sel3'.

 

       Edit - Paste into Selection.

 

 

49. Effects - Plugins - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Glass.

 

       Vælg preset 'cas_Happiness_Glass' som tidligere:

 

      

 

       Selections - Select None.

 

 

50. Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

       Image - Add Borders, Symmetric, 1 pixel, farve #000000, sort

 

 

51. Resize dit billede, hvis du ønsker det.

 
       Signér billedet eller sæt dit vandmærke på og gem som JPG.
 
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
Jeg håber du kunne lide at lave min tutorial, og du er velkommen til at sende mig din version.

Versioner jeg modtager bliver vist på hjemmesiden med dit navn, medmindre du frabeder dig det.

 
 
Du kan kontakte mig her
 
 
  
* * * * * * * * *    

Anden version

 

******

 

Tak Cher for test af min tutorial

Chers version

 

******

 

Tak Angela for test og oversættelse af min tutorial til hollandsk

Angelas version

 

******

 

Tak Animabelle for oversættelse af min tutorial til fransk

Animabelles version

 

******

 

Tak Estela for oversættelse af min tutorial til portugisisk

Estelas version

 

Tak Bhyma for oversættelse af min tutorial til spansk

Bhymas version

 

 

 

 

© Casiop Design