Home Mine tutorials Index Tutorials  
 

 

 

 

Lavet i PSPX2

26. april 2015

     
 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 

Plugins:

 

Toadies, Weaver - Her

AP 16 [Power Blend], Distort GridEdge - Her

MuRa's Meister, Copies - Her

AlphaWorks - Radial FadeOut - Her

It@lian Editors Effect, Raggi di Luce - Her

Alien Skin Eye Candy 5: Impact, Glass - Her

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

 Forberedelse 
 
Selectionerne 'cas_Leilani_Sel1' til og med 'cas_Leilani_Sel5 skal i Selections mappen til dit PSP program.

Brush 'starwalt_handwritingbrushes_2.PspBrush' og 'starwalt_handwritingbrushes_2.PspScript' skal i Brushes mappen til dit PSP.

Hvis ikke de virker, kan du i stedet importere/eksportere den til dit PSP program. Se hvordan her.

Dobbeltklik på Preset 'cas_Leilani_EyeCandy5_Glass' i materialemappen og den importeres automatisk i Alien Skin Eye Candy 5: Impact mappen.

Aktiver den medfølgende font. Har du et font program, kan du lægge den ind i din font mappe og herefter finde den i dit program.

Hvis ikke du har et program, kan du hente et freeware program her

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
 

 

 

Materialer her

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 
   

Tube fra

Annelies:  A-and-K-tubes-unlimited

Mask fra Narah

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

 

       Hvis du bruger andre farver, kan du ændre på Blend Mode og Opacity for et eventuelt bedre resultat.

 

 
 

1.   Åbn Nyt Transparent Image 850 x 500 pixels.

 

       Flood Fill med farven #000000 (sort).

 

       Layers - New Raster Layer, Raster 2.

 

 

2.   Sæt forgrundsfarven til #daccb3 og baggrundsfarven til #ffffff (hvid).

 

       Tag Selection Tool og tryk på Custom Selection :

 

      

 

       Flood Fill med forgrundsfarven

 

       Selections - Select None.

 

 

3.   Ændr baggrundsfarven til Gradient - Foreground-background:

 

      

 

 

4.   Lav en ny selection med Custom Selection:

 

      

 

       Flood Fill selectionen med gradienten.

 

       Selections - Select None.

 

 

5.   Effects - Plugins - Toadies - Weaver:

 

      

 

 

6.   Effects - Plugins - AP 16 [Power Blend] - Distort GridEdge:

 

      

 

 

7.   Selections - Load/Save Selection - Load Selection from Disk.

 

       Find 'cas_Leilani_Sel1:

 

      

 

 

8.   Effects - Geometric Effects - Skew:

 

      

 

       Selections - Promote Selection to Layer.

 

       Selections - Select None.

 

 

9.   Effects - Plugins - MuRa's Meister - Copies.

 

       Start med at ændre punkt 1 og 2:

 

      

      

 

10. Effects - Image Effects - Seamless Tiling:

 

      

 

 

11. Stå på Raster 2.

 

       Selections - Load/Save Selection - Load Selection from Disk som tidligere, men find 'cas_Leilani_Sel2'.

 

       Effects - Plugins - AlphaWorks - Radial FadeOut. Sæt tallet til 255.

 

       Selections - Select None.

 

       I Layerpaletten, sæt Opacity til 70.

 

 

12. Layers - Duplicate.

 

       Effects - Plugins It@lian Editors Effect - Raggi di Luce:

 

      

 

 

13. Image - Mirror.

 

       Effects - Image Effects - Offset:

 

      

 

       Layers - Arrange - Bring to Top.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Overlay og Opacity til 100.

 

 

       Dit billede skal se sådan ud nu:

 

      

 

 

14. Layers - New Raster Layer, Raster 3.

 

       Sæt forgrundsfarven til #c2b58e

 

       Selections - Load/Save Selection - Load Selection from Disk som tidligere, men find 'cas_Leilani_Sel3'.

 

       Tag Zoom Tool og zoom dit billede ud til 50%.

 

       Tag Paint Brush Tool og find 'starwalt_handwritingbrushes_2' med disse indstillinger:

 

      

 

       Placer brushen i midten af dit billede, tryk én gang med venstre musetast:

 

      

 

       Selections - Select None.

 

       Zoom dit billede ind til 100% igen.

 

       Adjust - Sharpness - Sharpen.

 

 

15. Åbn image 'cas_Leilani_Deco1'.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       Edit Paste as New Layer, Raster 4.

 

 

16. Effects - Image Effects - Offset:

 

      

 

       I Layerpaletten, Blend Mode skal være Dodge og Opacity 30.

 

 

17. Åbn image 'cas_Leilani_Deco2'.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       Edit Paste as New Layer, Raster 5.

 

 

18. Effects - Image Effects - Offset:

 

      

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Overlay.

 

 

19. Åbn image 'cas_Leilani_Deco3'.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       Edit Paste as New Layer, Raster 6.

 

 

20. Effects - Image Effects - Offset:

 

      

 

       I Layerpaletten, Blend Mode skal være Overlay.

 

 

21. Layers - New Raster Layer, Raster 7.

 

       Sæt forgrundsfarven til #686247

 

       Selections - Load/Save Selection - Load Selection from Disk som tidligere, men find 'cas_Leilani_Sel4'.

 

       Flood Fill selectionen med forgrundsfarven

 

       Selections - Select None.

 

 

22. Luk øjet på layeret og stil dig på layeret under, Raster 6.

      

       Layers - Merge - Merge Visible.

 

       Edit - Copy.

 

       Åbn øjet på Raster 7 igen.

 

       Bliv stående på nederste layer, Merged.

 

 

23. Layers - New Raster Layer, Raster 1.

 

       Selections - Load/Save Selection - Load Selection from Disk som tidligere, men find 'cas_Leilani_Sel5'.

 

       Edit - Paste into Selection.

 

 

24. Behold selectionen på.

 

       Effects - Texture Effects - Mosaic - Antique:

 

      

 

 

25. Effects - Plugins - Alien Skin Eye Candy 5: Impact - Glass.

 

       Under fanen Settings - User Settings vælger du preset cas_Leilani_EyeCandy5_Glass:

 

      

 

       Selections - Select None.

 

 

26. Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #c0b38d

 

       Adjust - Sharpness - Sharpen.

 

 

27. Stå på Raster 7.

 

       Sæt Blend Mode til Overlay.

 

       Layers - Merge - Merge Down.

 

 

28. Layers - New Raster Layer, Raster 2.

 

       Flood Fill med #ffffff (hvid).

 

       Åbn Mask 'Narah_mask_0471' og miminer den.

 

 

29. Layers - New Mask Layer - From Image.

 

       Find 'Narah_mask_0471':

 

      

 

       Stå på layeret Mask - Raster 2, Layers - Duplicate.

 

      

 

       Layers - Merge - Merge Group.

 

 

30. Image - Mirror.

 

       Effects - Image Effects - Offset:

 

      

 

       Layers - Arrange - Move Down.

 

 

31. Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #c0b38d

 

 

32. Drop Shadow igen med disse indstillinger:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

       Adjust - Sharpness - Sharpen.

 

       I Layerpaletten, sæt Blend Mode til Overlay.

 

 

33. Stå på øverste layer, Raster 1.

 

       Åbn Image 'cas_Leilani_Text'.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       På dit billede, Edit - Paste as New Layer, Raster 2.

 

       Tag Pick Tool og sæt teksten til venstre i billedet som her:

 

      

 

 

34. Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #daccb3

 

 

35. Sæt baggrundsfarven til #daccb3

 

       Tag Text Tool med disse indstillinger, find fonten P22ZanerFour som fulgte med materialet:

 

      

      

       Skriv 'Leilani' og Tryk Apply.

 

       Sæt teksten som her:

 

      

 

       Layers - Convert to Raster Layer, Raster 3.

 

 

36. Åbn tuben 'Alies 11VR41-woman-17112012'.

 

       Edit - Copy, luk den ned.

 

       På dit billede, Edit - Paste as New Layer, Raster 4.

 

       Image - Resize 80%, ikke hak i All Layers.

 

       Tag Pick Tool og sæt hende ned til højre som her:

 

      

 

 

37. Effects - 3D Effects - Drop Shadow:

 

      

       Farve #000000 (sort)

 

 

38. Image Add Borders:

 

      

 

 

39. Image - Add borders igen men ændr disse indstillinger:

 

       15 pixels, farve #ffffff (hvid)

 

       1 pixel, farve #daccb3

 

       2 pixels, farve #ffffff (hvid)

 

       2 pixels, farve #c2b58e

 

       20 pixels, farve #ffffff (hvid)

 

       1 pixel, farve #c2b58e

 

 

40. Resize dit billede, hvis du ønsker det.

 
       Signér dit billede eller sæt dit vandmærke på og gem som JPG.
 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
 
 
Jeg håber du kunne lide at lave min tutorial, og du er velkommen til at sende mig din version.

Versioner jeg modtager bliver vist på hjemmesiden med dit navn, medmindre du frabeder dig det.

 
 
Du kan kontakte mig her
 
 
 
 
* * * * * * * * *
 
 
 
 
Version med andre tuber og farver

Tube fra Animabelle

 

******

 

Tak Cher for test af min tutorial

Chers version

 

******

 

Tak Angela for oversættelse af min tutorial til hollandsk

Angelas version

 

******

 

Tak Animabelle for oversættelse af min tutorial til fransk

Animabelles version

 

******

 

Tak Estela for oversættelse af min tutorial til portugisisk

Estelas version

 

 

 

© Casiop Design