Alle masks er lavet af mig selv personligt. Skulle nogle til forveksling ligne
 andres, er det en tilfældighed.
 
Mange af mine masks er lavet på baggrund af wallpaper fundet på internettet.
 
Hvis ikke jeg overholder de regler, der måtte være for brug af disse, kontakt mig,
og de vil straks blive fjernet.
 
 Du er velkommen til at downloade mine masks, men husk de er kun til personlig brug.
Hvis du skriver tutorials, er du velkommen til at vedlægge mine masks i dit materiale.
 
Det er ikke tilladt at kopier dem, ændre navnet på dem eller lægge dem på nogen
form for website og lad være med at udgive dem som værende dine egne kreationer.
Når du gemmer en Mask, bibehold oprindeligt filnavn - tak.
 
 
God fornøjelse!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright af originalt billede tilhører den oprindelige kunstner.
 
 
 
 
 
All of the masks are my own creations. If there is any similarity to others,
it's purely accidental.
 
Many of my masks are made from wallpapers found on the internet.
 
If I violate any terms of use, contact me and they will be
removed immediately.
 
You are welcome to download my masks, but remember they are only for personal use.
If you are tutorial writer, you are welcome to include my masks in your supplies.
 
Do not copy, change the name or upload them to any website and do not claim
them to be your own creations.
When you save a Mask, keep the original filename - thank you.
 
 
Enjoy!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Copyright of the original image belongs to the original artist.
 
 
 
 
 
 
© Casiop design